dissabte, 3 d’octubre de 2009

La República Poètica de l'Ernest Farrés: presentació (amb tots els ets i uts haguts i per haver)


Esteu visitant la República Poètica de l'Ernest Farrés, el meu territori autònom a la xarxa on posaré en relleu aquelles creacions, amb pre- ferència en vers però no exclusivament, que més m'agradin.
És un espai per força subjectiu, sí, pero amb els focus alhora oberts cap a les novetats poètiques i cap a les obres inèdites d'escrip- tors o artistes encoratjats a publicar aquí, amb independència de la llengua amb què treballin, i no atenent a més filtres que els purament qualitatius. L'encert en la tria és primordial.
És, per tant, el lloc on aplegar i compartir amb tothom que estigui àvid de literatura les troballes que vagi fent en el curs del temps.
Els que estem posseïts per la incurable mania d'escriure, expres- sat amb paraules del poeta llatí Juvenal, m'afiguro que ja el tenim des del néixer, el do poètic. Per això crec en aquell aforisme escolàstic que diu que els poetes neixen i els oradors es fan, la qual cosa explicaria la indefugible atracció que ens arriba a exercir la poesia.
I un darrer aclariment: qui vulgui cantar-me les quaranta, que no em busqui a
efarresjunyent@gmail.com.

Foto: plaça dels Països Catalans (Barcelona)