dijous, 10 de maig de 2012

Clara Mir Maristany: novetat editorial

Clara Mir Maristany
Els Déus i les Bèsties
Pagès Editors
112 pàgines
12 eurosAPROXIMACIONS

Silenci és el mot que més sobreviu en els teus versos...
Evoques una manera de respirar sense fer fressa.
La veu s'escola pou avall amb un bleix de corriola
que sadolla el poal de la teva set.
Batecs al cor de la vall cobreixen el sotabosc
de l'ànima: el temps gira en la teva boca
i apropa el vaixell a la costa nua de la pròpia,
petita i inadvertida història.
Diuen que queien bombes quan vas néixer
a la llum d'un far que funcionava amb la bateria
d'un camió estacat al carrer. Et varen batejar:
fou així com et caigué el món xop a sobre
amb el silenci esbatanat de les sirenes.